NA STÁNKE SA PRACUJE

Agile & Clever s.r.o.

Advokátska kancelária

Rázusova 49, 040 01 Košice

IČO: 47 257 253

DIČ: 2120042232

office@agileclever.sk

www.agileclever.sk

(+421) 55 698 6268

(+421) 907 469 866

Zapísaná v OR OSKE I, odd: Sro, vl.č.: 37091/V

Číslo účtu: 294646 6193/ 1100

IBAN: SK 651100 0000 0029 4646 6193

SWIFT: TATR SK BX